(တစ် ဦး ကစီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်တည်ချက်) က Short အသံတိကျသောကြိတ်စက်

 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 80-2(16A-2)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသောကြိတ်စက် ၈၀-၂ (16A-2)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ ပုံစံ - ၈၀ - ၂ (၁၆ - အေ - ၂) ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူပေးအပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတင်သွင်းသည့်ကုန်ကြမ်းတပ်ဆင်မှုလိုင်း , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 80-1(16A-1)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller ကွင်းဆက် ၈၀-၁ (16A-1)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၈၀-၁ (၁၆ အေ -၁) ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်အပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတင်သွင်းသည့်ကုန်ကြမ်းတပ်ဆင်မှုလိုင်း , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 60-2(12A-2)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller ကွင်းဆက် ၆၀-၂ (12A-2)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ ပုံစံ - ၆၀-၂ (၁၂ - ၂) ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်အပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်းသည် , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 60-1(12A-1)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller ကွင်းဆက် ၆၀-1 (12A-1)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၆၀-၁ (၁၂ အေ -၁) ၂။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်အပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတင်သွင်းသည့်ကုန်ကြမ်းတပ်ဆင်မှုလိုင်း , ကုန်ပစ္စည်း၏ခံနိုင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 50-2(10A-2)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller Chains 50-2 (10A-2)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ၁။ မော်ဒယ် ၅၀-၂ (၁၀ က-၂) ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အပူရှိန်အတွက်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်များနှင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတင်သွင်းသည့်ကုန်ကြမ်းတပ်ဆင်မှုလိုင်း , ကုန်ပစ္စည်း၏ခံနိုင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 50-1(10A-1)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller ကွင်းဆက် ၅၀-၁ (10A-1)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ၁။ မော်ဒယ် ၅၀-၁ (၁၀ အေ -၁) ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်အဆင့်မြင့်ကာဘွန်မန်းဂနိစ်စသည်ဖြင့်အပူချိန်မြင့်အပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်းများ - နောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ကိုသေချာစေရန် , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 40-2(08A-2)

  (A စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသော roller ကွင်းဆက် ၄၀-၂ (08A-2)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ ပုံစံ - ၄၀-၂ (08A-2) ၂။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အပူချိန်မြင့်အပူပေးသည့်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတင်သွင်းသည့်တပ်ဆင်ရေးလိုင်း , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
 • (A Series Single Stand)Short Pitch Precision Roller Chains 40-1(08A-1)

  (စီးရီးတစ်ခုတည်းရပ်နား) အသံအနိမ့်အမြင့်တိကျသောကြိတ်စက် 40-1 (08A-1)

  ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ ပုံစံ - ၄၀-၁ (08A-1) ၂။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်အပူပေးစွမ်းရန်အတွက်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်များ၊ ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်း , wear ခံနိုင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုလျှောက်လွှာ: အမျိုးမျိုးသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ